Một số chính sách bán hàng và bảng giá dự án Majestic Village của chủ đầu tư S.I

Chính sách cam kết thuê lại

Chủ đầu tư cam kết thuê lại sản phẩm với tỷ lệ 8%/năm/tổng giá trị sản phẩm chưa bao gồm VAT.

Khi kết thúc chương trình cam kết cho thuê, khách hàng có quyền định đoạt theo các phương án sau:

  • Sử dụng để nghỉ dưỡng
  • Tự khác thác kinh doanh
  • Giao cho chủ đầu tư khai thác kinh doanh và hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ 85% lợi nhuận ròng từ việc cho thuê.

Đối với trường hợp khách hàng tự sử dụng hoặc tự khai thác kinh doanh phải tuân theo các quy định pháp luật và chủ đầu tư tại từng thời điểm.

Điều kiện áp dung cho cam kết thuê lại:

  • Trang bị nội thất theo danh sách và tiêu chuẩn của chủ đầu tư
  • Chính sách cam kết thuê lại áp dụng từ thời điểm khách hàng bàn giao lại biệt thự đủ tiêu chuẩn cho đại diện của chủ đầu tư.
  • Tiền cam kết thuê lại được thanh toán vào đầu mỗi quý từ lúc khách hàng bàn giao lại biệt thự
  • Thuế và các loại chi phí liên quan được tính trên số tiền cam kết thuê lại sẽ do chủ biệt thự chi trả.

Chính sách mua nhiều

Khách hàng mua 2 sản phẩm

Ưu đãi 1% mỗi sản phẩm

Khách hàng mua 3-4 sản phẩm

Ưu đãi 2% mỗi sản phẩm

Khách hàng mua 5 sản phẩm trở lên

Ưu đãi 3% từng sản phẩm

 

Chính sách Networking

Áp dụng cho mọi khách hàng đặt mua Majestic Village và giới thiệu cho các khách hàng khác. Chính sách Networking sẽ không được cộng gộp với chính sách mua nhiều trong cùng thời điểm.

Công ty sẽ chi trả 1% hoa hồng trên tổng giá chưa VAT của khách hàng đặt mua cho khách hàng giới thiệu.

Hoa hồng sẽ được chi trả ngay khi khách hàng mới ký hợp đồng góp vốn.

Chính sách thanh toán nhanh (khấu trừ trực tiếp trên giá bán bao gồm VAT)

Thanh toán 50%2.5% tổng giá trị sản phẩm
Thanh toán 70%4% tổng giá trị sản phẩm
Thanh toán 95%7% tổng giá trị sản phẩm